Home News Expertise Consulting Contact
©http://www.petesoft.nl

Expertise


Frans A. van der Loo


In 1986 werd ik lid van de windcoöperatie De Zuidwester en sindsdien zet ik me in voor ‘Sustainable energy for all’,

zoals de campagne 2012 van de UN heet.


Samen met de DE-branche heb ik in 1997 en 1999 de Nederlandse Duurzame Energie Conferenties georganiseerd. Vervolgens heb ik voor Nuon Klimaatovereenkomsten met verschillende gemeenten afgesloten, erop gericht daar meer

wind en zon tot stand te brengen.


Van 2000 tot 2012 heb ik bij Agentschap NL (resp. Novem en Senternovem) gewerkt als senior adviseur.


Eerst was ik daar manager van de Task Force Windenergie, ingesteld om windprojecten op land te versnellen. Samen met een oud politicus heb ik bij vele projecten bestuurlijke knelpunten opgelost. Zo hebben we onder meer de basis gelegd voor het windpark Noordoostpolder door partijen bij elkaar te brengen en een convenant af te sluiten met de marktpartijen, gemeente, provincie en Domeinen.


Van 2005 tot 2011 was ik betrokken bij het project Energietransitie, als algemeen secretaris van de Interdepartementale Programmadirectie Energietransitie (IPE) in Den Haag. Samen met de zeven Platforms Energietransitie en samen met zes departementen heeft IPE bijgedragen aan versnelling van de energietransitie. Ik was daarbij een ‘spin in het web’.


Daarna heb ik onder meer de Lokale Klimaatagenda tussen overheid, gemeenten, provincies en waterschappen mee tot stand gebracht. Op 5 thema’s en 10 speerpunten gingen concrete lokale acties van start, cruciaal voor duurzaamheid.

Ik probeerde de ruimte voor Decentrale energie-initiatieven te vergroten door mee te werken aan de oprichting van de federatie e-Decentraal en door met het ministerie van EL&I mee te denken over opties voor saldering en zelflevering.


Vanuit het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DOPP) werkte ik mee aan de organisatie van een debat-serie over Duurzame economie (voorjaar  2012).


Kortom, ik heb een brede ervaring met duurzame energie beleid en een breed netwerk bij overheid, DE-sector, gemeenten en provincies, maatschappelijke organisaties, politiek.