Home News Expertise Consulting Contact
©http://www.petesoft.nl

Consulting


LOO e-Consult helpt u bij uw projecten en activiteiten op weg naar een duurzame energievoorziening,Met expertise over

● duurzame energie projecten, m.n. windenergie

● decentrale duurzame energie initiatieven

● duurzame energie in ontwikkelingslanden, m.n. zonne-energie

● energietransitie-processenWe doen dat bijvoorbeeld door:

● Strategisch beleidsplan formuleren

Hebt u een idee of een doel voor ogen, en vraagt u zich of hoe dat concreet aan te pakken? LOO e-Consult denkt graag met u mee over een strategisch beleidsplan of plan van aanpak.


● Strategisch proces organiseren

Wilt u iets realiseren, en zijn daar andere partijen bij nodig? LOO e-Consult denkt graag met u mee over de beste

procesaanpak, zorgt dat verbinding tot stand komt tussen u en de relevante partijen, en dat dat tot resultaat leidt.


● ‘Leren van elkaar’ organiseren

Energietransitie is een zoekproces. Reflecteren en leren is daarbij essentieel. Wilt u een reflectie op ontwikkelingen waar u mee bezig bent? En dat samen met betrokken partijen? LOO e-Consult ontwerpt, organiseert en begeleidt dat graag samen met u. Ik (FAvdLoo) heb 25 jaar ervaring in onderwijs, opleiding en training.


● Teksten, trainingen, presentaties

Wilt u een brochure, artikel of rapport maken? En wilt u dat dat doel(groep)gericht, helder en aantrekkelijk is? Of wilt u een training organiseren? Loo e-Consult verzorgt dat graag voor u. Een ruime  ervaring met onderwijs, strategische beleidsformulering en een uitgebreide publicatielijst staat borg voor een goed resultaat.